Služby obecného hospodářského zájmu

Dokážete rozpoznat, kdy se Vás pravidla SOHZ dotýkají? Využijte ukázkových příkladů výkladu pravidel

Z VÝKLADOVÉ PRAXE EVROPSKÉ KOMISE

Poskytování péče o děti - kdy potřebujete nebo nepotřebujete akt pověření
  • Služby péče o děti mohou být hospodářskou činností. V takovém případě jsou často definovány jako SOHZ. Nemusí tomu být tak ale vždy. V systému, kdy každé dítě zvyšuje výši vyvolaných nákladů služby a kdy nejde o výdělečnou aktivitu, ale o zajištění potřeb občanů státu v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti, se o hospodářskou činnost jednat nemusí. Důvodem je skutečnost, že se nejedná o veřejnou podporu a nemusí být uplatněna pravidla SOHZ.

  • Pokud se nicméně jedná o hospodářskou činnost, může orgán veřejné moci pověřit určitého poskytovatele péče o děti zajišťováním SOHZ (například i soukromý subjekt, který funguje mimo daný systém). Je totiž možné, že v některých místech jsou poskytovatelé péče o děti často pověřováni SOHZ, aby péči o děti zajišťovali za ceny, které jsou nižší než ceny na trhu, zatímco jiní poskytovatelé tam tyto služby nabízejí za tržní ceny.

  • Jestliže některému poskytovateli péče o děti, jenž provozuje svou činnost za tržních podmínek, hrozí úpadek a chybí dostatek alternativních poskytovatelů, kteří by jej okamžitě zastoupili, může daný orgán veřejné moci tohoto poskytovatele pověřit SOHZ, aby zajistil kontinuitu služby (tj. dostatečný počet míst v jeslích a školkách). V takové zvláštní situaci, kdy nastanou problémy s kapacitou, by však orgány veřejné moci měly zvážit omezení doby pověření SOHZ na dobu, jež jiným potenciálním subjektům na trhu umožní službu převzít za tržních podmínek.

Evropská komise monitoruje situaci v České republice především prostřednictvím monitorovacích zpráv ÚOHS
Kompenzace za zajišťovaní služby autobusové dopravy
  • Soukromé společnosti Simet SpA, která na základě ujednání s italskými úřady provozovala autobusovou dopravu mezi Calabrií a okolními italskými regiony, byl odepřen nárok na finanční kompenzaci, protože její výše nebyla řádně určena předem a protože společenost nevedla účetnictví, které by oddělovalo její hospodaření na daných linkách od hospodaření na komerčních linkách (případ SA.33037).

  • Evropská komise schválila podporu regionální autobusové dopravě v Ústí nad Labem, čímž zamítla stížnost předchozího provozovatele této dopravy v regionu, který napadal současné prozovatele dopravy, konkrétně výši kompenzace €15mil., záruky za půjčky ve výši €1.6mil. a navýšení kapitálového jmění €16.4mil. Podle Komise podpora buď představovala řádnou kompenzaci za poskytování služby nebo se o veřejnou podporu nejednalo (případ SA.20350).

Mohlo by Vás také zajímat...