V roce 2015 
hodně zdravé inspirace
a životní kuráže!

Dan Michal

Nové směry

Nová řešení

Nové cesty

o d    k u r á ž n ý ch   m i s t r ů   i n s p i r u j í c í ch   d ě l

Auguste RENOIR, 1884.

Dětské odpoledne
ve Wargemontu.

Wassily Kandinsky, 1913.

Kompozice VII.
Zrození abstraktního umění.

Tomáš Polcar, 2014.

Výstava Rezonance.