Služby obecného hospodářského zájmu
Pro celý rok 2016 hodně zdraví a životní euforie!

Život je nejlepší škola života. Jára Cimrman

Život je jen ostrůvek, co ze všech stran je obklopený spánkem. William Shakespeare

Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí. Václav Havel

Třemi různě zabarvenými citáty o životě Vám chci popřát vše nejlepší do nového roku 2016.

 

Při vzpomínce na osobnosti dramatické tvorby by šlo říci, že život je v dnešní době jedno velké divadlo, kde se bez velkého kumštu žongluje se slovy, jako jsou krize a problémy, což tu a tam vyvolává agresivitu a obavy, kde účinnější by bylo se jen hluboce nadechnout nebo prostě usmát. Radujme se proto ze života, jak jen můžeme. Život je přece o věčné naději…

 

 

Dan MICHAL