Veřejná podpora

Žádosti o podporu, kontroly, nekalé podpory konkurence: Používání pravidel veřejné podpory je kvalifikované,
jen pokud je odůvodněno věcnými argumenty...
Při používání pravidel často řešíte zdánlivě banální otázku, zda výdajové opatření veřejné orgánu (projekt) zakládá nebo nezakládá veřejnou podporu. Kvalifikovanou odpověď najdete v právních předpisech EU, ekonomickém rozboru opatření, případně v rozhodovací praxi Evropské komise nebo i Evropského soudního dvora. V této logice každý případ může být jiný a každý může vyžadovat jiné usilí pro jeho vyřešení.  

NABÍDKA PRO PODNIKY, ORGANIZACE JAKO PŘÍJEMCE PODPORY

Máte jako žadatel o dotaci pochybnosti o míře podpory,
kterou můžete jako žadatel získat z veřejných zdrojů?

Pravidla veřejné podpory
 Posouzení veřejné podpory pro potřeby získání dotace 

 

 • Zakládá Váš projekt veřejnou podporu a jaká výše podpory je pro něj dosažitelná?

 • Za jakých podmínek je možné v projektu vyloučit veřejnou podporu - jak za tímto účelem změnit jeho organizaci a způsob realizace?

 • Jaká jsou rizika týkající se vrácení podpory?

Nelíbí se Vám, jak je konkurence finančně podporována z veřejných zdrojů? 

 Stížnost ve věci poskytnutí zakázané veřejné podpory 
 
 • Lze na základě relevantních informací vyhodnotit podporu konkurenčního podniku jako poškozující hospodářskou soutěž?

 • Jaký postup lze doporučit, aby Vaše konkurece takovou podporu už nedostávala?

 • Je možné označit takovou podporu jako zákazanou s tím, že musí být vrácena zpět do veřejných rozpočtů?

Nenacházíte vhodný typ podpory a přitom si myslíte, že by Vás veřejné sektor měl podpořit?

 Podpora pro projekt, který je ve veřejném zájmu 
 
 • Máte projekt, který je ve veřejném zájmu, ale není pro něj zdánlivě vhodný žádný dotační titul? Co s tím?

 • Věrte, že veřejný sektor potřebuje inovativní smyslupné podněty, proto není od věci mu je nabídnout....

Posudky, stížnosti, iniciativy... 
 
Vaše projekty a záměry mohou být různé, pomohu Vám je obhájit před orgány veřejné moci.
 
Měli byste vědět:
 • Zpoplatnění určité služby, která je podporována z veřejných zdrojů, automaticky neprokazuje existenci veřejné podpory. Stejně tak není možné vyloučení veřejné podpory poskytnutím služby zdarma. 

 • Veřejná podpora není sám o sobě důvod pro neposkytnutí finanční podpory, ale jen důvod k zamyšlení, za jakých podmínek podporu poskytovat.

 • Úkolem posuzovatele veřejné podpory není její existenci vždy alibisticky připouštět, ale přesně identifikovat a vymezit rizika, které by její poskytnutí přineslo. 

Mohlo by Vás také zajímat...