Veřejná podpora

Dotace, kontroly, převody majetku, garance, odkupy pohledávek: Používání pravidel veřejné podpory je kvalifikované, jen pokud je odůvodněno věcnými argumenty...
Při používání pravidel často řešíte zdánlivě banální otázku, zda výdajové opatření veřejné orgánu (projekt) zakládá nebo nezakládá veřejnou podporu. Kvalifikovanou odpověď najdete v právních předpisech EU, ekonomickém rozboru opatření, případně v rozhodovací praxi Evropské komise nebo i Evropského soudního dvora. V této logice každý případ může být jiný a každý může vyžadovat jiné usilí pro jeho vyřešení.  

Potřebujete nezávislý posudek pro ověření Vašeho postupu vůči žadateli o podporu?

NÁVRH PRO ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI JAKO POSKYTOVATELE PODPORY

Pravidla veřejné podpory
 Posouzení veřejné podpory u složitých případů 
 
 • Zakládá daný projekt veřejnou podporu a jaká výše podpory je pro něj dosažitelná?

 • Které podmínky je třeba stanovit pro vyloučení veřejné podpory?

 • Která rizika charakterizují projekt z pohledu možného vrácení podpory?

Poskytovatelům podpory nabízíme řešení pro ulehčení administrace dotačních programů:

 Vytvoření metodiky pro použití pravidel veřejné podpory 

 

 • Typové projekty nebo typové situace, se kterými mohou být žadatelé o podporu konfrontování. 

 • Příklady metodik můžete zhlédnout ZDE.

Potřebujete ověřit, že Vaše výdajové opatření by prošlo kontrolními mechanismy Evropské komise?

 Kontrola dotačního programu z pohledu veřejné podpory 
 
 • Volba režimů veřejné podpory pro dotační program.

 • Formální soulad s pravidly veřejné podpory (výjimky ze zákazu veřejné podpory).

 • Prověření cílenosti podpor, tj. zda dotační program podporuje jen žádoucí typy projektů (nejen motivační účinek).

 • Prověření rizik poskytnutí zakázané veřejné podpor, tj. zda program není vhodné nastavit způsobem, který tato rizika omezí. 

Posudky, metodiky, kontroly...
 
Pro nejrůznější opatření doporučím věcná řešení nebo nabídnu analytická stanoviska, která ověří správnost Vašeho postupu jako orgánu veřejné moci.
 
Měli byste vědět:
 • Zpoplatnění určité služby, která je podporována z veřejných zdrojů, automaticky neprokazuje existenci veřejné podpory. Stejně tak není možné vyloučení veřejné podpory poskytnutím služby zdarma. 

 • Veřejná podpora není sám o sobě důvod pro neposkytnutí finanční podpory, ale jen důvod k zamyšlení, za jakých podmínek podporu poskytovat.

 • Úkolem posuzovatele veřejné podpory není její existenci vždy alibisticky připouštět, ale přesně identifikovat a vymezit rizika, které by její poskytnutí přineslo. 

Mohlo by Vás také zajímat...