Mohou krajské nebo městské nemocnice uniknout pravidlům veřejné podpory?


2015-06-16_175358.gif

Více než 10let se vedou různé akademické diskuse o tom, zda financování zdravotnictví se musí řídit pravidly služeb obecného hospodářského zájmu, nebo lze pro vyloučení veřejné podpory využít berličky v podobě nenaplnění jednoho znaku veřejné podpory, konkrétně absenci vlivu opatření na obchod mezi členskými státy EU.

Evropská komise v dubnu 2015 zveřejnila několik rozhodnutí, kterými opakovaně připomíná, že opatření nezakládá veřejnou podporu, pokud jeho účinek má čistě místní charakter.

Německo – Lékařské zařízení Durmersheim (SA 37904): Pronájem tohoto zařízení pod tržní cenou nezakládá veřejnou podporu, protože jeho služby jsou zaměřeny výhradně na místní obyvatele, v místě je nepravděpodobné poskytování standardní lékařské péče, rovněž výše podpory a velikost zařízení nejsou významné.

Česká republika – Hradec Králové (SA 37432): Zajišťování záchranné lékařské služby a financování vybavení pro zdejší nemocnice nezakládá veřejnou podporu, protože cílovou skupinou opatření jsou lidé bezprostředně žijící v okolí dané nemocnice, současně není žádná indikace toho, že by investoři z jiných členských států měli zájem ve stejné lokalitě realizovat své projekty.

Německo - Landgrafen-Klinik (SA 38035): Financování ztrátového provozu rehabilitačního zařízení o 200 lůžkách nezakládá veřejnou podporu, protože služby mají výhradně místní charakter (z 3800 pacientů přijatých v roce 2013 žádný nepocházel z jiného členského státu), veřejné financování zařízení nikdy nepřilákalo výraznější investice do regionu a ani nebylo překážkou pro založení jiných zařízení (v celém regionu je více než 200 rehabilitačních zařízení).

Přehled novinek