Kde leží hraniční čára v pravidlech veřejné podpory?


2015-06-16_182031.gif

Jaké služby mohou veřejné orgány bezbolestně poskytovat, když v rámci své působnosti chtějí podporovat ekonomické a společenské aktivity?

Pravidla veřejné podpory na straně jedné nabízejí inspiraci pro výdajová opatření veřejného sektoru, současně ale také nastavují mantinely pro tato opatření. Jednou z častých otázek národních administrativ přitom je, zda výdajové opatření veřejného orgánu ještě zakládá nebo už nezakládá veřejnou podporu.

Evropská komise v dubnu 2015 zveřejnila několik rozhodnutí, kterými opakovaně objasňuje výklad jednoho ze znaků veřejné podpory, a to posuzování vlivu opatření na přeshraniční obchod mezi členskými státy EU. Evropská komise v této souvislosti připomíná, že opatření nezakládá veřejnou podporu, pokud jeho účinek má čistě místní charakter:

Německo - Städtische Projektgesellschaft "Wirtschaftsbüro Gaarden, Kiel" (SA 33149): Poskytování informací, poradenských služeb pro zájemce, nově založené firmy a malé podniky s cílem zvýšit ekonomickou aktivity v oblasti Kiel-Gaarden nezakládá veřejnou podporu, protože všechny služby mají prokazatelně lokální zaměření a nacházejí se v sociálně znevýhodněných oblastech.

Holandsko – Investiční podpora pro přístav Lauwersoog (SA 39403): Investice do modernizace maríny pro rekreační lodě nezakládá veřejnou podporu, protože přístav je využíván jen malými loděmi, které jej využívají jen z důvodu geografické blízkosti. Projektem nedojde k významnému nárůstu kapacit přístavu, a co je důležité, nenavýší se jeho kapacita pro větší lodě. Investice má tak zřetelně lokální charakter, nepřiláká zahraniční návštěvníky, neboť i jeho rekreační část má zaměření na místní obyvatele.

Velká Británie - Glenmore Lodge (SA 37963): Financování skotského národního centra pro venkovní aktivity, pokud jde o certifikování horských instruktorů a rozšiřování kvalifikací uznávaných příslušnými sportovními kluby horského zaměření, nezakládá veřejnou podporu, protože cílovou skupinou těchto aktivit jsou zřetelně regionální, případně národní zákazníci, a neexistuje předpoklad přeshraničních investic pro zřízení stejných nebo podobných služeb.

Velká Británie – Členy vlastněné golfové kluby (SA 38208): Uplatňování výjimky z daňové povinnosti pro golfové kluby, které mají status amatérských sportovních klubů a jejichž obrat je nižší než 30tis. liber, nezakládá veřejnou podporu, a to právě s ohledem na zvláštní status těchto klubů, který je předurčuje k místnímu zaměření. Výše daňové výjimky navíc není velká, přičemž není přístupná pro kluby, které mají vysoké příjmy od nečlenů (rozumí se volné veřejnosti), čímž je zamezení vlivu dané podpory na přeshraniční obchod zajištěno.

Přehled novinek