Mají být dotace nemocnicím podmíněné jejich efektivním hospodařením?


Zdravotnické služby

Nedávný rozsudek Evropského soudního dvora zpochybnil dosavadní benevolentní politiku Evropské komise vůči dotacím poskytovaným pro úhradu služeb ve veřejném zájmu. Fakta jsou následující:

  • V říjnu 2009 přijala Evropská komise rozhodnutí NN 54/2009, které se týkalo financování veřejných nemocnic v Belgii. Komise toto financování schválila s tím, že i když jde o veřejnou podporu, je toto financování slučitelné s pravidly EU, neboť jde o kompenzaci dle pravidel služeb obecného hospodářského zájmu. Byla aplikovaná výjimka ze zákazu veřejné podpory.

  • Dvě asociace zastupující soukromé nemocnice v bruselském regionu (jde o jeden ze tří regionů Belgie – zahrnuje i široké okolí hl. města) podaly proti tomuto rozhodnutí stížnost, neboť se jim nelíbilo, že z veřejných zdrojů jsou kompenzovány pouze deficity veřejných nemocnic. Zpochybnily způsob hodnocení Komise, přičemž poukázaly především na to, že Komise tvrdila, že vůbec není nutné zkoumat efektivitu podpory (například srovnáním podporovaných nemocnic s jinými typickými podniky-nemocnicemi, které jsou dobře řízené apod.), tj. že možné je financovat jakékoliv deficity. Co je podstatné, Soud jim vyhověl v tom smyslu, že vznesl vážné pochyby, že dané opatření nebylo řádně Evropskou komisí posouzeno. V rozsudku z listopadu 2012 Soud zároveň původní rozhodnutí Komise zrušil. V říjnu 2014 Evropská komise oznámila, že zahájila nové řádné šetření dané podpory.

Pro více informací o problematice služeb obecného hospodářského zájmu klikněte ZDE, pro námi navrhovaná řešení klikněte ZDE.

Přehled novinek