Zavedená schémata dopravy je účelné revidovat, jejich rozsah a potřebnost se mohou v čase měnit


Veřejná autobusová doprava_pravidla EU

Evropská komise nedávno zkoumala finanční podporu dvěma společnostem provozujícím autobusovou dopravu v Irsku.

Tato podpora byla poskytována už od roku 1975. Z tohoto důvodu ji Evropská komise považovala za tzv. existující podporu, tj. podporu, která byla požadována za legitimní v důsledku toho, že byla poskytována na základě řady irských zákonů přijatých před rokem 1995, který je v rámci EU považován na základě dlouhodobé rozhodovací praxe za rok, kdy byl sektor veřejné autobusové dopravy liberalizován (otevřen konkurenci).

Při prověřování tohoto schématu podpory Evropská komise zjistila, že kompenzační mechanismus sice přestal být používán v roce 2009, nicméně určité dohody se státním sektorem, které se týkaly financování přepravy dětí do škol, byly stále v platnosti.

Evropská komise se proto rozhodla otevřít s irskými úřady dialog, aby finanční mechanismus byl přehodnocen a dán do souladu se stávajícími pravidly veřejné podpory pro tento sektor. Vezmeme-li v úvahu, že klíčovými pilíři pravidel EU je poměřování potřebnosti zajišťování dané služby a finančních nákladů s ní spojených, pak je velmi pravděpodobné, že tento dialog by měl vést k výdajovým úsporám na straně irských úřadů (zpráva z října 2014, více viz SA.20580).

Pro další informace klikněte prosím ZDE.

Přehled novinek