Ekonomika veřejného financování 

Ekonomika finančních podpor z veřejných zdrojů: Jak účinně nastavovat vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem podpory? Co všechno se dozvíte na tomto webu?

MAPA STRÁNEK - INDIKATIVNÍ PŘEHLED TÉMAT

Pravidla veřejné podpory 

Jak stimulovat investice a nenarušovat prostředí hospodářské soutěže?

Pravidla služeb obecného hospodářského zájmu 

Jak financovat z veřejných zdrojů ztrátové služby ekonomické povahy?

Ekonomika a politika finančních podpor

Jak vytvářet dotační programy a jak zároveň stimulovat ekonomické chování jejich příjemců?

Téma sociálních služeb

Jak efektivně proměňovat ekonomiku dotační politiky sektoru sociálních služeb?
 
Pravidla veřejné podpory pokrývají nejrůznější opatření veřejného sektoru: 
Kompenzace za zajišťovaní služby autobusové dopravy
  • Soukromé společnosti Simet SpA, která na základě ujednání s italskými úřady provozovala autobusovou dopravu mezi Calabrií a okolními italskými regiony, byl odepřen nárok na finanční kompenzaci, protože její výše nebyla řádně určena předem a protože společenost nevedla účetnictví, které by oddělovalo její hospodaření na daných linkách od hospodaření na komerčních linkách (případ SA.33037).

  • Evropská komise schválila podporu regionální autobusové dopravě v Ústí nad Labem, čímž zamítla stížnost předchozího provozovatele této dopravy v regionu, který napadal současné prozovatele dopravy, konkrétně výši kompenzace €15mil., záruky za půjčky ve výši €1.6mil. a navýšení kapitálového jmění €16.4mil. Podle Komise podpora buď představovala řádnou kompenzaci za poskytování služby, nebo se o veřejnou podporu nejednalo (případ SA.20350).

 

Podpora telezdravotnických služeb
  • Evropská komise schválila podporu platformy pro vznik telezdravotnických služeb v německém východním Sasku, které budou po dobu 10let poskytované za přiměřenou cenu v oblastech s omezenou dostupností zdravotníckých služeb a nárůstem stárnoucí populace. Pacienti budou moci konzultovat své problémy s doktory prostřednictvím videotelefonů, díky čemuž se vyhnou dlouhé cestě do nemocnic (případ SA.35679).

 

Odkup pohledávek a transfery majetku veřejného sektoru a profesionálních klubů
  • Evropská komise prošetřuje 5 nizozemských klubů z první a druhé ligy, zda neobdržely zakázanou veřejnou podporu. Šetřená opatření zahrnují odkoupení pohledávky ve výši €2.2mil. vůči klubu NEC ze strany města Nijmegen, odpuštění pohledávky ve výši €1.7mil. vůči klubu MVV a koupení stadionu za €1.85mil. městem Maastricht, retroaktivní snížení nájmu pro klub Willem v hodnotě €2.4mil. ze strany města Tilburg, koupě pozemku městem Eidhoven za €48.385mil. od klubu PSV a následný jeho pronájem, odpuštění pohledávky ve výši €1.65mil. vůči klubu FC Den Bosch ze strany města Den Bosch a současně jeho koupě tréninkového centra za €1.4mil. Podle Evropské komise profesionální kluby musí být vnímané jako podniky a jejich podpora, mají-li finanční problémy, může být přípustná pouze při použití pravidel státní podpory pro podniky v obtížích (případ SA.33584).

  • Podobně Evropská komise vyšetřuje i některé španělské kluby, mezi nimi  Real Madrid CF, Barcelona CF, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna (majetkové transfery, zvýhodněné půjčky (případy SA. 29769,SA.33754 and SA.36387).

 

Rámcová dohoda mezi veřejným sektorem a dřevařskou společností
  • Evropská komise prověřovala rámcovou dohodu na dodávku dřeva uzavřenou mezi spolkovou zemí Brandenburg a společností HoKaWe Eberswalde GmbH. Z šetření dohody vyplynulo, že klauzule pro vyrovnání cenových výkyvů trhu nebyla řádným způsobem promítnuta do matematického vzorce, v důsledku čehož společnost nakupovala dřevo výhodněji než by odpovídalo tržním podmínkám. Společnosti bylo nařízeno vrátit do veřejných rozpočtů částku €2.4mil. plus úroky (viz SA.34721).

 

Zvýhodněné tarify elektřiny pro státem vlastněnou společnost
  • Evropská komise došla k závěru, že preferenční výše tarifů elektřiny pro státem vlastněnou společnost Aluminium Greece představovala nedovolenou veřejnou podporu a nařídila vrácení částky €17.4 jejímu poskytovateli (případ C2/2010).

 

Daňové úlevy pro výrobce videoher
  • Evropská komise schválila podporu britským výrobcům videoher. Evropská komise nejdříve zastávala názor, že v dané oblasti nedochází k žádnému tržnímu selhání, nicméně na základě hlubšího šetření přijala argumentaci britských úřadů, podle kterých určité výrazně britské videohry by nemohly vzniknout, pokud by nebyly podpořeny z veřejných zdrojů. Schéma se týkalo pouze videoher s určitým kulturním obsahem a dotýklo se asi 25% výrobců na britském trhu (případ SA.36139).