Proč s námi spolupracovat?
Jaké je naše zaměření?
V pravidlech Evropské unie vidíme nástroj, jak pro správu věcí veřejného zájmu, tak pro naplňování podnikatelských strategií.
Vždy klademe důraz na odhalování motivu přijetí daných pravidel a stejně tak na rozpoznání manévrovacího prostoru, který je pro ně přípustný nebo výhodně použitelný. 
Historie společnosti

 

Firma PBA Group, s.r.o. byla založena v roce 1998, a to pod obchodním jménem JZ&P, s.r.o. Své současné obchodní jméno má registrované od února 2004. Poradenstvím v oblasti evropských záležitostí se společnost PBA Group zabývá od poloviny roku 1999. Hlavním představitelem společnosti je téměř po celou dobu její existence Dan MICHAL. Od roku 2003 je po odchodu jejího zakladatele, bývalého místopředsedy vlády ČR Josefa Zieleniece, jediným společníkem.

 

Nabízíme řešení se zohledněním ekonomic- kých, právních i politických souvislostí. Svět nevidíme černobíle, ale jako pestrou šachovnici, kde musíme přemýšlet o několik tahů dopředu.

Jsme poradenská firma zabývající se regulací trhů a procesy veřejného financování. Máme zkušenosti ze státní správy i ze zastupování zájmů domácích společností u institucí Evropské Unie.

Věříme ve standardní postupy ke zdolávání i zdánlivě nepřekonatelných překážek. Dlouhodobě nám záleží na Vaší důvěře a vždy přijímáme odpovědnost za naši práci.

Čím se v naší
práci řídíme?