Více než 10let se vedou různé akademické diskuse o tom, zda financování zdravotnictví se musí řídit pravidly služeb obecného hospodářského zájmu, nebo lze pro vyloučení veřejné podpory využít berličky v podobě nenaplnění jednoho znaku veřejné podpory...

Jaké služby mohou veřejné orgány bezbolestně poskytovat, když v rámci své působnosti chtějí podporovat ekonomické a společenské aktivity?

 

Pravidla veřejné podpory na straně jedné nabízejí inspiraci pro výdajová opatření veřejného sektoru, současně al...

 

Nedávný rozsudek Evropského soudního dvora zpochybnil dosavadní benevolentní politiku Evropské komise vůči dotacím poskytovaným pro úhradu služeb ve veřejném zájmu. Fakta jsou následující:

 

  • V říjnu 2009 přijala Evropská komise rozhodnutí NN 54/20...

 

V rámci České republiky profituje řada profesionálních klubů zejména v ledním hokeji a ve fotbale z úzké spolupráce s městy. Nastavení těchto vztahů by ovšem nemělo být svévolné. Jde o to, že profesionální kluby jsou považovány za ekonomické subjekt...

 

Evropská komise nedávno zkoumala finanční podporu dvěma společnostem provozujícím autobusovou dopravu v Irsku.

 

Tato podpora byla poskytována už od roku 1975. Z tohoto důvodu ji Evropská komise považovala za tzv. existující podporu, tj. podporu, kter...

Please reload

Please reload

Přehled novinek
Dan Michal

© 2014 Vytvořeno společností PBA Group, s. r. o.