Ekonomika veřejného financování 

Novela malých rozpočtových pravidel 2015: Dodržujete při poskytování dotací všechny formální náležitosti?
Na straně jedné nárůst byrokracie, na straně druhé posílení účelovosti a předvídatelnosti národních systémů dotací, které tak pomalu přebírají některé postupy běžné pro dotace EU. To vše přináší novela č. 24/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Novela přináší 3 systémové pilíře pro poskytování programových dotací krajů a municipalit (pro každý pilíř jsou staveny minimální požadavky): 

 

1 PROGRAM 2 ŽÁDOSTI O DOTACI 3 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

Motivace ekonomika podpor