Veřejná podpora

Evropská komise usiluje, aby pravidla byla jednodušší,
neboť chce přitvrdit na poli jejich kontrol...
V období let 2000 a 2011 vydala Komise 986 rozhodnutí týkajících se protiprávní podpory, z toho ve  224 případech nařídila členským státům, aby získaly zpět protiprávně poskytnutou podporu. Tato čísla ale mnoho neznamenají, většina opatření má jinou povahu.

POSKYTOVATEL PODPORY BUDE VÍCE POD DOHLEDEM

Nová politika Evropské komise jako odraz reformy pravidel veřejné podpory

 

  • Od roku 2009 je kladen větší důraz na prosazování pravidel veřejné podpory vnitrostátními soudy (Evropská komise financuje školení národních soudců). 

  • Od roku 2011 rozšiřuje Evropská komise (její útvar GŘ pro hospodářskou soutěž) rozsah kontrolní činností, jak členské státy uplatňují stávající režimy podpory. 

  • V roce 2012 Evropská komise konstatovala problémy u více než jedné třetiny kontrolovaných schématů podpor. Tyto problémy byly různých druhů a závažnosti (neoznámená změna režimů, jednotlivé podpory překračující maximální limity, slučitelnost podmínek, které se řádně nepromítly ve vnitrostátním právním základu apod.). 

  • Pro programovací období 2014-2020 plánuje Evropská komise (myšlen je její útvar GŘ pro hospodářskou soutěž, nikoli GŘ regionální politiky) zaměřit větší pozornost na fondy EU, které zatím zůstávaly stranou její pozornosti. 

Podpora vyšší než 500tis.EUR bude muset být zveřejněna na internetových stránkách 

 

  • Evropská komise přijala v květnu 2014 opatření pro zvýšení transparentnosti poskytovaných podpor.

  • U každé podpory přesahující 500tis. EUR bude muset být zveřejněno jméno příjemce podpory, výše získané podpory, informace, zda se jedná o malý a střední podnik nebo velký podnik, sídlo podniku, sektor ve, kterém působí, typ podpory, právní nástroj pro poskytnutí podpory a datum jejího poskytnutí. Samozřejmostí jsou informace týkající se poskytovatele podpory. 

  • Úplné a včasné publikování informací bude podmínkou pro platnost poskytnuté podpory. 

  • Členské země mají 2 roky na vytoření transparentního systému zveřejňování všech podpor. 

Mohlo by Vás také zajímat...
Prezentace: Praxe posuzování projektů
 
Veřejná podpora
Pár štiplavých postřehů
z dlouhodobé osobní praxe