Dan MICHAL

osobní profil

Dan Michal: Osobní profil
  • LinkedIn Clean Grey
Sázím na osobní přístup, značku společnosti dávám až na druhé místo...

CÍTÍM SE JAKO ANALYTIK, VYJEDNÁVAČ A KOUČ

Nejtěžší je změnu si představit, nikoliv ji udělat

 

Věřím, že dobrým konzultantem se člověk nestává jen tím, že jsou mu jisté skutečnosti známé nebo že je specialistou na  určité procesy, ale tím, že je schopen si poradit s řešením situací, které jsou mu předem neznámé. Prohřeškem není dělání chyb, ale neschopnost se z nich poučit.

 

Rád proto spolupracuji s lidmi, kteří ode mě čekají návrhy řešení, méně radosti mi přináší práce
s lidmi, kteří si spíše jen testují, zda o některých skutečnostech vím to samé, co oni. 

 

Nesnažím se dělat mnoho věcí, ale když už je dělám, tak je dělám pořádně. 

 

Za svoji silnou stránku považuji schopnost uvažování v širších souvislostech, aniž bych tím ztrácel schopnost rozpoznat důležitý detail.

Poznatky a zkušenosti mají především inspirovat

 

Dlouhodobě se zabývám otázkami regulace jednotlivých sektorů, tedy tomu, co systémově ovlivňuje ekonomické chování jednotlivých podniků nebo organizací, které v těchto sektorech působí. Pomocníkem v této činnosti mi dříve byly předpisy EU, v poslední době je to více národní legislativa.

 

Od roku 2005 se věnuji otázkám veřejného financování, zejména finančním nástrojům v podobě nejrůznějších dotačních mechanismů (včetně fondů EU), které slouží jako podpora regulace sektorů. 

 

Pro moji profesní činnost bylo určující postgraduální studium na College of Europe, která je prestižní institucí pro evropské záležitosti (její vznik sahá až do roku 1948, v jejích orgánech zasedají významní politici Evropské unie). Významně mě také ovlivnila práce na založení a rozvoji moderní realitní společnosti. 

 

Jsem absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Z cizích jazyků ovládám především angličtinu a francouzštinu.