Čím je pro Vás Brusel?

Pravidla Evropské unie nám zprostředkovávají nejrůznější trendy ve světě, i když ne všechny z nich se nám musí líbit...
Diskuse o Evropské unii budou vždycky budit vášně, a to proto, že pochopit každé z jejích pravidel je pro běžného smrtelníka nemožné. To by nás ale děsit nemělo, protože stejně tak těžko pochopíme a oceníme každý zákon a normu, kterou přijímáme jako Česká republika. Porozumíme-li však příčinám a důsledkům jednoho, pro nás významného evropského pravidla, objevíme trendy, které pro naše vlastní aktivity mohou znamenat buď hrozby, nebo zajímavé příležitosti...

STĚŽOVAT SI V BRUSELU, AŽ KDYŽ JSME DOMA NEÚSPĚŠNÍ, NEBO BRÁT LOBBYING JAKO TRVALOU SOUČÁST RISK MANAGEMENTU?

Za jakých okolností může být lobbying v Bruselu užitečný?

 

 • Nové trendy - přijímání nových pravidel na úrovni EU:  Lobbying v Bruselu dokáže účinně mapovat postoje nejrůznějších skupin, které se tohoto procesu tvorby nové regulace účastní, rovněž umít zkoumat výklad a dopady konkrétních podob pravidel. Lobbying v Bruselu by zde měl být doplňkem ke spolupráci s českou administrativou. 

 • Kontrola transpozice pravidel EU na národní úrovni: Lobbying v Bruselu může fungovat jako užitečný kontrolní mechanismus způsobu, jakým česká administrativa přenáší pravidla EU do českého právního řádu. 

 • Boj nebo obrana proti konkurečním subjektům: S využitím zásad transparentnosti a nediskriminace lze v Bruselu lobbovat proti zvýhodnění konkurečních subjektů, ke kterému může docházet v případech problematického postoje české administrativy při naplňování konkrétních sektorových politik EU (energetika, doprava, zemědělství apod.), případně s využitím horizontálních témat (hospodářská soutěž, veřejná podpora, veřejné zakázky, ochrana duševního vlastnictví apod.).

 • Podpora realizace obchodních příležitostí: Lobbying v Bruselu může řešit i překonávání běžných obchodních překážek při působení na trzích EU (za předpokladu, že jsou porušovány zásady jednotného trhu EU).

 • Podpora při využívání finančních prostředků z veřejných zdrojů: Lobbying EU prospívá projektům evropského významu, rovněž může pomáhat při účasti v komunitárních programech, hledání zajímavých partnerů apod.

NÁŠ DLOUHOLETÝ PARTNER

Příklady našich kampaní v Bruselu
 

Obrana proti nekalé cenové politice

 • Český uhelný průmysl byl ohrožován dumpingovými cenami levného polského uhlí

 • PBA Group iniciovala dlouhodobý dialog s Evropskou komisí a českou administrativou o reformách polského průmyslu, perspektivách evropského trhu s uhlím a aplikaci pravidel státní pomoci na tento sektor - v konečném výsledku levné polské uhlí nebylo směřováno na český trh

 

Odstranění 6% cla na dovoz primárního hliníku do EU 

 • Vlivem společné celní politiky EU (tj. aplikací společného celního sazebníku) byl od roku 2004 český zpracovatelský průmysl zatížen dodatečným nákladem 6% oproti dřívějšímu bezcelnímu dovozu

 • PBA Group identifikovala procesní nástroje a navázala spolupráci s příslušnou evropskou asociací a  českou administrativou s cílem vytvořit rámec, ve kterém odstranění 6% cla EU podpoří Evropská komise a většina států EU

 • Navzdory silné opozici některých subjektů ČR jako jeden z nositelů této změny dosáhla snížení cla na úroveň 3%

 

Liberalizace sektoru telekomunikací a plynárenství

 • Podpora otevírání dříve monopolních odvětví konkurenci

 • PBA Group pomáhala prosazovat trendy EU do českého prostředí (nové zákonné normy)  za úzké spolupráce s Evropskou komisí, která kladla velký důraz na vytvoření volného trhu

 

Podpora vytváření efektivní regulace trhu

 • Regulace sektoru mlékárenství trpěla netransparentností a možnou diskriminací některých jeho účastníků, PBA identifikovala stabilizující prvky a připravila rozvojovou strategii pro sektor mlékárenství

 • S cílem zamezit černému trhu s alkoholickými nápoji v ČR PBA identifikovala Group nástroje za tímto účelem běžně používané ve vybraných státech EU