Sociální služby

Představují sociální služby hospodářskou aktivitu?
Co k danému tématu říká Evropská komise?
Střediska sociálních služeb - jak klasifikovat jejich činnost?
  • Otázka, zda municipální střediska sociálních služeb podléhají či nepodléhají pravidlům veřejné podpory, nemůže být posuzována celkově, nýbrž závisí na činnosti, kterou vykonávají.

  • Jestliže totiž středisko tohoto druhu obstarává například donášku stravy do domu nebo domácí péči, i když takové činnosti mohou vykonávat i jiní veřejní nebo soukromí poskytovatelé služeb, poskytuje služby na trhu, a vykonává tudíž hospodářskou činnost ve smyslu pravidel hospodářské soutěže.

  • To však neznamená, že všechny činnosti takového střediska je nutno považovat za hospodářskou činnost; lze si například představit, že vykonává též činnost výlučně sociální ochrany, například vyplácení veřejných příspěvků jejich příjemcům, což nepředstavuje hospodářskou činnost.

 

Poskytování péče o děti - kdy potřebujete nebo nepotřebujete akt pověření?
  • Služby péče o děti mohou být hospodářskou činností. V takovém případě jsou často definovány jako SOHZ. Nemusí tomu být tak ale vždy. V systému, kdy každé dítě zvyšuje výši vyvolaných nákladů služby a kdy nejde o výdělečnou aktivitu, ale o zajištění potřeb občanů státu v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti, se o hospodářskou činnost jednat nemusí. Důvodem je skutečnost, že se nejedná o veřejnou podporu a nemusí být uplatněna pravidla SOHZ.

  • Pokud se nicméně jedná o hospodářskou činnost, může orgán veřejné moci pověřit určitého poskytovatele péče o děti zajišťováním SOHZ (například i soukromý subjekt, který funguje mimo daný systém). Je totiž možné, že v některých místech jsou poskytovatelé péče o děti často pověřováni SOHZ, aby péči o děti zajišťovali za ceny, které jsou nižší než ceny na trhu, zatímco jiní poskytovatelé tam tyto služby nabízejí za tržní ceny.

  • Jestliže některému poskytovateli péče o děti, jenž provozuje svou činnost za tržních podmínek, hrozí úpadek a chybí dostatek alternativních poskytovatelů, kteří by jej okamžitě zastoupili, může daný orgán veřejné moci tohoto poskytovatele pověřit SOHZ, aby zajistil kontinuitu služby (tj. dostatečný počet míst v jeslích a školkách). V takové zvláštní situaci, kdy nastanou problémy s kapacitou, by však orgány veřejné moci měly zvážit omezení doby pověření SOHZ na dobu, jež jiným potenciálním subjektům na trhu umožní službu převzít za tržních podmínek.

Mohlo by Vás také zajímat...
Prezentace: Různá témata k problematice financování sociálních služeb  - 2013-2014

1/9
Proč se zabývat ukazateli efektivity?

 

Ukazateli se zabýváme, když potřebujeme vytvořit nové nebo když nám ty stávající překážejí. Každý, kdo pracoval s ukazateli ví, že jejich tvorba není žádná legrace, mají-li skutečně dobře fungovat. Připomeňme si, co je vhodné vzít při výběru ukazatelů do úvahy...  

1/7
Co je největší slabinou dotačního řízení?

 

V této otázce nemusí být zjevná shoda, neboť někdo může hovořit o nedostatečné nebo každoročně různě kolísající výši finančních prostředků pro sociální služby. Lze ale i argumentovat, že největší slabinou je jeho předvídatelnost. Podívejme se na základní principy dotačního mechanismu, který by přinesl méně stresu pro každého...

1/8
Jsou prováděné změny koncepčního charakteru?

 

Je možná odvážné tuto otázku vůbec položit. V centru pozornosti je přenos kompetencí a nové principy pro rozdělování finančních prostředků. Nastaví-li se tyto principy rozumně, pak změny mají koncepční charakter. Všimněme si některých prvků, které by se neměly ztratit z naší pozornosti...

1/8
Jaký je prostor pro krajskou politiku?

 

Je velmi užitečné přemýšlet, o tom, jak je reálně vymezen a jak tento prostor postačuje pro realizaci chtěných opatření. Podívejme se na prvky dotačního řízení, kde kraje mohou být aktivní....

© 2014 Vytvořeno společností PBA Group, s. r. o.