Sociální služby

Představují sociální služby hospodářskou aktivitu?
Co k danému tématu říká Evropská komise?
Střediska sociálních služeb - jak klasifikovat jejich činnost?
  • Otázka, zda municipální střediska sociálních služeb podléhají či nepodléhají pravidlům veřejné podpory, nemůže být posuzována celkově, nýbrž závisí na činnosti, kterou vykonávají.

  • Jestliže totiž středisko tohoto druhu obstarává například donášku stravy do domu nebo domácí péči, i když takové činnosti mohou vykonávat i jiní veřejní nebo soukromí poskytovatelé služeb, poskytuje služby na trhu, a vykonává tudíž hospodářskou činnost ve smyslu pravidel hospodářské soutěže.

  • To však neznamená, že všechny činnosti takového střediska je nutno považovat za hospodářskou činnost; lze si například představit, že vykonává též činnost výlučně sociální ochrany, například vyplácení veřejných příspěvků jejich příjemcům, což nepředstavuje hospodářskou činnost.

 

Poskytování péče o děti - kdy potřebujete nebo nepotřebujete akt pověření?
  • Služby péče o děti mohou být hospodářskou činností. V takovém případě jsou často definovány jako SOHZ. Nemusí tomu být tak ale vždy. V systému, kdy každé dítě zvyšuje výši vyvolaných nákladů služby a kdy nejde o výdělečnou aktivitu, ale o zajištění potřeb občanů státu v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti, se o hospodářskou činnost jednat nemusí. Důvodem je skutečnost, že se nejedná o veřejnou podporu a nemusí být uplatněna pravidla SOHZ.

  • Pokud se nicméně jedná o hospodářskou činnost, může orgán veřejné moci pověřit určitého poskytovatele péče o děti zajišťováním SOHZ (například i soukromý subjekt, který funguje mimo daný systém). Je totiž možné, že v některých místech jsou poskytovatelé péče o děti často pověřováni SOHZ, aby péči o děti zajišťovali za ceny, které jsou nižší než ceny na trhu, zatímco jiní poskytovatelé tam tyto služby nabízejí za tržní ceny.

  • Jestliže některému poskytovateli péče o děti, jenž provozuje svou činnost za tržních podmínek, hrozí úpadek a chybí dostatek alternativních poskytovatelů, kteří by jej okamžitě zastoupili, může daný orgán veřejné moci tohoto poskytovatele pověřit SOHZ, aby zajistil kontinuitu služby (tj. dostatečný počet míst v jeslích a školkách). V takové zvláštní situaci, kdy nastanou problémy s kapacitou, by však orgány veřejné moci měly zvážit omezení doby pověření SOHZ na dobu, jež jiným potenciálním subjektům na trhu umožní službu převzít za tržních podmínek.

Mohlo by Vás také zajímat...
Motivace ekonomika podpor
Motivace ekonomika podpor
Prezentace: Různá témata k problematice financování sociálních služeb  - 2013-2014

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
Proč se zabývat ukazateli efektivity?

 

Ukazateli se zabýváme, když potřebujeme vytvořit nové nebo když nám ty stávající překážejí. Každý, kdo pracoval s ukazateli ví, že jejich tvorba není žádná legrace, mají-li skutečně dobře fungovat. Připomeňme si, co je vhodné vzít při výběru ukazatelů do úvahy...  

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
Co je největší slabinou dotačního řízení?

 

V této otázce nemusí být zjevná shoda, neboť někdo může hovořit o nedostatečné nebo každoročně různě kolísající výši finančních prostředků pro sociální služby. Lze ale i argumentovat, že největší slabinou je jeho předvídatelnost. Podívejme se na základní principy dotačního mechanismu, který by přinesl méně stresu pro každého...

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8
Jsou prováděné změny koncepčního charakteru?

 

Je možná odvážné tuto otázku vůbec položit. V centru pozornosti je přenos kompetencí a nové principy pro rozdělování finančních prostředků. Nastaví-li se tyto principy rozumně, pak změny mají koncepční charakter. Všimněme si některých prvků, které by se neměly ztratit z naší pozornosti...

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8
Jaký je prostor pro krajskou politiku?

 

Je velmi užitečné přemýšlet, o tom, jak je reálně vymezen a jak tento prostor postačuje pro realizaci chtěných opatření. Podívejme se na prvky dotačního řízení, kde kraje mohou být aktivní....